promotie
van Dinther glas en montage
Wij werken samen met de Mooi Laarbeek Krant
Adverteren hier is goedkoper dan je denkt, klik hier voor info.
Voor het juiste financiële advies.

Geschiedenis

1989

28 september 1989

In 1989 komt een groep enthousiaste mensen voor de eerste keer bijeen, met als doel: het opzetten van een lokaal radiostation voor toen nog de gemeente Beek en Donk. Er wordt geïnventariseerd wat er allemaal nodig zal zijn en wat er georganiseerd moet worden om de start van een eigen radiostation mogelijk te maken. Een aantal van de grondleggers, van wat later radio Kontakt zal worden, heeft al ruime ervaring bij andere radiostations. Tussen de lokale omroepgroep en de gemeente Beek en Donk ontstaat een eerste overleg over een eventueel beschikbare ruimte, financiële bijdrage van de gemeente en andere organisatorische zaken.

image001

1990

1 februari 1990

Er blijken ondertussen meer kapers op de kust te zijn voor het opstarten van een lokale omroep. In Aarle-Rixtel heeft een initiatiefgroep inmiddels al voor de 2e keer een benodigde representativiteit verklaring bij de gemeente aangevraagd. Een andere persoon die, zo blijkt later, uit louter commercieel oogpunt een radiostation voor de huidige Laarbeek gemeente wil opzetten is ook al bezig om hiervoor mensen warm te krijgen. Het blijkt een handige Rotterdamse zakenman te zijn die ook al iets te maken heeft gehad met één van de vroegere zeezenders. Uiteindelijk bloeden deze beide initiatieven dood.

Medio 1990

De Beek en Donkse initiatiefgroep voor een eigen lokale omroep is druk bezig met het zoeken naar een geschikte locatie. Ook worden al op diverse manieren medewerkers aangetrokken die via nieuwsbrieven en bijeenkomsten op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de plannen. Ondertussen is gekozen voor de naam Radio Kontakt. Het radiostation zal, en dat was voor die tijd uniek, 24 uur per dag eigen programma’s uit gaan zenden. Daarin zal ruim plaats ingevuld moeten worden voor lokale informatie in de breedste zin van het woord.

1991

Maart 1991    

De gemeente Beek en Donk blijkt niet bereid de lokale omroep financieel te ondersteunen om een start mogelijk te maken. Men vindt de komst van een eigen omroep prima en zelfs van algemeen nut, maar het mag de gemeente niets kosten. Wel zullen "hand en spandiensten" verricht worden. Hoewel de situatie voor Radio Kontakt hierdoor wel heel erg moeilijk wordt, laten de initiatiefnemers zich hierdoor niet uit het veld slaan. Besloten wordt op zoek te gaan naar sponsors in het bedrijfsleven.

December 1991

Maanden lang is er gezocht en gesproken over een plaats waar radio Kontakt haar studio’s zou kunnen inrichten. Het blijkt tevergeefs. Even nog is er hoop op een plaats in het gemeentehuis, maar ook deze plek blijkt niet geschikt. Besloten wordt om een eigen gebouw te gaan zetten aan de Leekbusweg in Beek en Donk. Maximaal 5 jaar zou de omroep er kunnen blijven zitten. Hoewel het, vooral financieel, veel risico’s met zich mee zal brengen, maakt het wel een start van de omroep mogelijk. De plannen worden door de gemeente op 22 januari 1992 goedgekeurd en er wordt voortvarend gestart met de bouw van de ruimte.

image003

1992

Maart 1992

Een aantal vrijwilligers van Radio Kontakt zijn volop bezig met de bouw van het studiogebouw. Ondertussen wordt nagedacht over de uit te zenden programma’s en worden steeds meer medewerkers aangetrokken. Ook krijgt de omroep toestemming van het Commissariaat voor de Media om reclame uit te gaan zenden. Hoewel er op dat moment nog geen enkel geluid de lucht in is gestuurd, krijgt de omroep toch al ongekend veel media aandacht. Vooral het feit dan een lokale omroep 24 uur per dag eigen programma’s gaat uitzenden wordt door velen als onmogelijk beschouwd. Door veel collega omroepen worden de plannen dan ook argwanend ontvangen. 

image005

3 September 1992 

Een unieke dag in de geschiedenis van Laarbeeks nummer 1 radiostation. De uitzendinstallatie is goedgekeurd, en nog dezelfde dag wordt een begin gemaakt met non-stop proefuitzendingen. Een historisch ogenblik, zeker voor de grondleggers van de omroep die dan al een paar jaar lang veel tegenslagen te verwerken hebben gehad. Op het moment van de eerste proefuitzendingen heeft radio Kontakt al zo’n 50 vrijwillige medewerkers en tientallen bedrijven die de omroep financieel of materieel ondersteunen. Vanaf oktober 1992 is de omroep ook op de Beek en Donkse kabel te ontvangen, en vanaf 2 november worden de eerste reclameboodschappen uitgezonden.

image007
 

25 december 1992 

Eindelijk is het zover. Na jarenlange voorbereiding gaat Radio Kontakt officieel van start met de eerste live gepresenteerde radioprogramma’s. Berend Koenders, ook nu nog werkzaam bij de omroep, presenteert vanaf 08.00 uur s’ morgens het eerste programma. Zenuwachtige medewerkers en gasten maken de eerste officiële uitzenddag tot een onvergetelijke. Een kroon op het werk van de initiatiefnemers die uitzonderlijk ver zijn gegaan om de omroep uiteindelijk van de grond te krijgen. 

image006

1993 

9 en 10 Februari 1993

Radio Kontakt is 3 maanden in de lucht en zal zich, door een toevallige samenloop van omstandigheden, al bijna onsterfelijk maken. In de krant verschijnt een artikel over een Beek en Donkse inwoner die lijdt aan een, in Europa niet te behandelen, oogziekte: retenitis pigmentosa. Om 17.30 uur ’s middags ontstaat het idee om geld in te gaan zamelen om voor de Beek en Donkenaar een oogoperatie mogelijk te maken die in Cuba plaats moet vinden. In een 21 uur durend programma wordt in totaal FL26.712,- ingezameld. De oogoperatie in Cuba zal plaatsvinden, en radio Kontakt staat in één klap op de kaart. De gehele uitzending lang stromen giften binnen, zowel van particulieren alsook van het bedrijfsleven. 3 Maanden na de start maakt de lokale omroep duidelijk dat het wel degelijk bestaansrecht heeft. 

image009

Medio 1993

3 ½ maand na de start van radio Kontakt is het aantal gepresenteerde programma’s al opgelopen tot 101 uur per week. Op 1e kerstdag 1993 wordt nog eens teruggekeken naar 1 jaar radio Kontakt. Het blijkt een bliksemstart geweest te zijn. Zowel de luistercijfers alsook de naamsbekendheid zijn bijzonder hoog. Liefst 72% van alle inwoners blijkt regelmatig naar de eigen omroep te luisteren, bijna 40% doet dit zelfs dagelijks. Ongekend hoge cijfers, zeker omdat de omroep nog maar een jaar in de lucht is.

1994

7 December 1994

Hoewel de omroep zelf dan wel niet gesteund wordt, zet de omroep zich wederom in voor een goed doel. Met een radioprogramma van een dag wordt kleding en speelgoed ingezameld voor kinderen in een dorpje in Polen. Ook nu weer blijkt dat de omroep goed beluisterd wordt. De actie is een groot succes en de goederen worden door medewerkers van radio Kontakt zelf naar Polen gebracht. Het blijkt een ervaring te zijn om nooit meer te vergeten.

1995

Februari 1995 

Radio Kontakt groeit uit haar jasje en gaat, iets eerder dan aanvankelijk was gepland, op. zoek naar een andere locatie voor haar studio’s. Ook wordt de gemeente Beek en Donk, wederom tevergeefs, gevraagd om een financiële bijdrage. De omroep beschikt ondertussen ook over een eigen reportage wagen.

image011

April 1995

Vanaf de oranjemarkt op het Heuvelplein in Beek en Donk word er voor de allereerste keer een locatie uitzending verzorgt.  In een 5 uur durend programma, is er amusement en er zijn interviews met mensen vanaf de diverse terrasjes en stands. In de beginjaren is het houden van een locatie uitzending nog slechts een paar keer per jaar mogelijk. Aanvankelijk zijn dit alleen nog maar grote markten.

image012

December 1995

Radio Kontakt komt in het bezit van de gebouwen van de voormalige openbare basisschool Het Klokhuis aan de Otterweg in Beek en Donk. Met medewerking van de plaatselijke Rabobank, die bereid is de omroep een lening te verstrekken, komt de omroep terecht in een zee van ruimte t.o.v. de 80 vierkante meter die men voorheen had. Voortvarend wordt gestart met de verbouwing van het gebouw. Ondertussen wordt, met de komst van de gemeente Laarbeek, toestemming gevraagd om ook als lokale omroep voor Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout uit te mogen zenden. Deze toestemming komt er uiteindelijk ook.

1996

 April 1996

Opnieuw is er, in opdracht van radio Kontakt, een onderzoek gedaan naar de luisterdichtheid van het station. Alle records blijken gebroken te worden. Meer dan de helft van de Beek en Donkenaren luistert volgens eigen zeggen vrijwel elke dag naar de omroep. In de andere Laarbeek gemeenten liggen de cijfers logischerwijs iets lager, maar nog altijd extreem hoog t.o.v. andere omroepen. Weer is bewezen dat radio Kontakt door de inwoners van Laarbeek als een zeer welkome aanvulling van het al aanwezige media-aanbod wordt gezien.

image016

1 en 2 Juni 1996

De verbouwing van het nieuwe studiogebouw aan de Beek en Donkse Otterweg is gereed. Radio Kontakt heeft een studiogebouw zoals weinige andere omroepen dit hebben. Met gepaste trots wordt op 1 juni het gebouw officieel geopend. De regionale pers is opnieuw vol lof over de omroep. "Professioneel opgezet" en "er straalt een tomeloos enthousiasme vanaf" zijn enkele kopstukken uit de kranten. De open dag, die volgde op de officiële opening, trekt maar liefst zo’n 3000 mensen naar het nieuwe omroepgebouw. Het succesverhaal blijft maar doorgaan. 

image015

1997

Februari 1997

De besturen van Radio Kontakt Laarbeek en de lokale omroep van Gemert/Bakel, Gemert Centraal, gaan in gesprek over een eventuele fusie van beide lokale omroepen. Bij de Gemert/Bakelse omroep leidt dit tot een ware rel en wordt zelfs de studio bezet. In Beek en Donk worden de medewerkers geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de voortgang van de gesprekken. Een uiteindelijke beslissing zal in samenspraak met hen worden genomen. Veel media aandacht en de nodige tegenstand in Gemert/Bakel zorgen ervoor dat de fusie gesprekken moeizaam verlopen. Uiteindelijk wordt besloten de gesprekken te beëindigen. De ideeën van beide omroepbesturen lopen te ver uiteen en zeker onder een aantal Gemertse omroep medewerkers is veel te veel tegenstand tegen de plannen. De omroepen zullen ieder hun eigen weg blijven gaan. De fusieplannen resulteren in Gemert/Bakel uiteindelijk wel in een reorganisatie binnen de omroep. Bij radio Kontakt verandert er niets. De medewerkers gaan vol enthousiasme verder waar ze mee bezig waren.

image014

Oktober 1997

Vanaf 1 januari 1998 krijgt radio Kontakt, net zoals een aantal andere lokale omroepen, geld uit de landelijke omroepbijdrage. De gemeente Laarbeek is hiermee in oktober akkoord gegaan. Hiertoe komt er een kleine lokale heffing op de omroepbijdrage. Ook gaat de omroep een start maken met het verzorgen van een kabelkrantprogramma. De gemeente Laarbeek heeft hiertoe een bedrag van ruim FL16.000,- ter beschikking gesteld. Vanaf eind

1997 heeft Laarbeek, buiten een eigen lokale radiozender, ook een eigen kabelkrant. Kontakt Tekst TV is een aanvulling op de radioprogramma’s en de andere bestaande media.

1999 

3 Maart 1999

Door de komst van de kabelkrant is het nu ook mogelijk televisie beelden uit te zenden. Voor de gemeenteraad verkiezingen, maakte Kontakt het samen met de gemeente mogelijk een tv uitzending van 6 uur uit te zenden. Deze uitzending was vanuit de grote zaal in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk.

 

April 1999

Weer doet radio Kontakt van zich spreken tijdens een actie voor een goed doel. Voor de slachtoffers van de oorlog in Kosovo wordt een inzamelingsactie georganiseerd. Ongelooflijk veel geld en voedsel wordt er ingezameld. In totaal zal er zo’n FL35.000 naar Kosovo gaan. De stichting Mensen voor mensen in Son en Breugel zorgt ervoor dat alles op de juiste plaats terecht komt. Radio Kontakt werkte tijdens deze actie samen met de stichting Missie, Ontwikkeling en Vrede in Mariahout. Er is wederom gebleken dat de lokale omroep midden in de Laarbeekse samenleving staat.

image017

Juli 1999

De nog maar net ingevoerde opslag op de landelijke omroepbijdrage in Nederland wordt alweer afgevoerd. Radio Kontakt en alle andere omroepen in ons land zijn hevig teleurgesteld. Weer ontstaat er grotere onzekerheid over de financiële toekomst van de lokale omroepen. Alle Nederlandse gemeenten krijgen wel van de landelijke overheid een compensatie voor het wegvallen van de omroepbijdrage. Gelukkig besluit de gemeente Laarbeek, ook al is dat vreemd genoeg geen verplichting, deze bijdrage door te sluizen naar de lokale omroep. Landelijk blijken steeds meer lokale en regionale omroepen het financieel erg moeilijk te krijgen. Tientallen omroepen leggen het loodje omdat ze niet voldoende gesteund worden en teveel afhankelijk zijn geworden van reclame-inkomsten.

2000

Dit jaar besluit kabelmaatschappij UPC dat alle lokale omroepen hun kabelfrequentie moeten inleveren voor een nieuwe. Radio Kontakt verhuist in Laarbeek naar Fm 94.4. Ook Tekst TV krijgt een ander plaatsje toebedeeld. Veel, vooral oudere, kijkers en luisteraars blijken problemen te hebben met het terugvinden van hun favoriete zender. In Mei van dat jaar is er de actie “Help Enschede”. Bij 42 Radio zenders in Nederland ontstaat het idee om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de vuurwerkramp. Een bedrag van Fl. 7.076,00 komt binnen in een live-uitzending van 12 uur. Verder verloopt de samenwerking tussen hoofdredacteur Piet van Veghel en het bestuur van radio Kontakt steeds moeizamer. Uiteindelijk wordt besloten dat beide partijen, zonder ruzie, vanaf 1 januari 2001 uit elkaar gaan. Dhr. van Veghel vindt enige maanden later een nieuwe baan bij Omroep Centraal.

image019

2001

Juni 2001

4 dagen lang staat radio Kontakt in het teken van het wereldrecord radio maken. Ronnie Tijssen doet een poging het officiële wereldrecord naar 101 uur te brengen. Media aandacht vanuit geheel Nederland en zelfs het buitenland zetten Laarbeek en de lokale omroep in het middelpunt van de belangstelling. Ruim 500 e-mailtjes en vele faxen en telefoontjes bereiken de studio van radio Kontakt. Mensen staan ’s morgens extra vroeg op om de studio, die dag en nacht geopend is, snel even te bezoeken. Wekkers lopen ’s nachts af om even te luisteren of de recordpoging nog gaande is. Het saamhorigheidsgevoel binnen en buiten de omroep is groot. Ondanks de tomeloze inzet van ongeveer 100 medewerkers, mag de recordpoging niet slagen. Na 80 ½ uur radio maken gaat bij Ronnie Tijssen het licht letterlijk uit. De open dag, een dag na het stoppen van de recordpoging, wordt druk bezocht. Tot op de dag van vandaag wordt er geïnformeerd naar een nieuwe recordpoging. Een jaar later word Ronnie Tijsen toch nog verrast met het behalen van het Nederlandse Radio record. 

image022

Oktober 2001

Steeds meer lokale omroepen gaan ter ziele vanwege financiële problemen. Ook radio Kontakt krijgt het steeds moeilijker. Om in de huidige vorm door te kunnen blijven gaan, wordt een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Laarbeek van FL50.000,- gevraagd. Hoewel de politici zich vaak lovend over de eigen lokale omroep uitlaten, moet nog blijken of ze ook bereid zijn de omroep daadwerkelijk te ondersteunen. Dit zal binnen nu en enkele maanden bekend worden. Ondertussen wordt er binnen de omroep druk nagedacht hoe het 10-jarig jubileum in 2002 gevierd zal gaan worden.

2002

Januari 2002

Radio Kontakt bestaat dit jaar 10 jaar. Het waren mooie, maar zeker vaak ook hele moeilijke tijden. Financieel wordt het steeds moeilijker om een lokale omroep staande te houden tussen het grote media aanbod wat er is. Steun van gemeente en bedrijfsleven is hierbij onontbeerlijk.

Maart 2002

Eddy Griepink heeft samen met Berend Koenders in een gebouw van  Radio 3 FM een oude NOB studio opgehaald na wat sleutelen krijgen we hem aan de praat. En zo draaiden we op een zondag alleen vanaf vinyl en maakten we geen gebruik van computers. 

image024

December  2002 

Radio Kontakt verhuurt haar mast aan een telefoonaanbieder daarvoor kwamen wat vreemde harken in de mast hangen. Later bleken meer telefoonaanbieders belangstelling te hebben, daarvoor moest er eind 2002 een andere mast komen.

image025

2003

September 2003

De gemeente Laarbeek besluit dat Radio Kontakt kan verhuizen naar het ontmoetingscentrum in Beek en Donk. De verhuizing en de verbouwing wordt mede door de gemeente Laarbeek mogelijk gemaakt. 

image026

2004 

Carnaval 2004

Radio Kontakt organiseert sinds 2004 op eigen initiatief ‘’Het Laarbeeks liedjesfestival”. Dit evenement is bedoeld voor groepen en individuen die op zondag voor carnaval strijden om de beste Laarbeekse carnavalshit. De eerste jaren werd de uitzending verzorgd vanuit muziekcentrum het Anker in Beek en Donk, later is het  zelfs mogelijk om elk jaar vanuit een andere kern uit te zenden.

image037
 

2005

10 April 2005

Radio Kontakt beschikt inmiddels over de ruimtes in het  ontoetingscentrum in Beek en Donk. Na een verbouwing van een paar maanden beginnen de eerste uitzendingen vanaf deze nieuwe locatie in April 2004. Een jaar later worden de studio’s geopend door Burgemeester  Gilissen en  Dhr. Schepers van Rabobank Laarbeek. De 21 segmenten van de oude studio van Radio Kontakt, worden verhuisd naar hun nieuwe bestemming in Beuningen bij Nijmegen. De zendmast blijft staan en word gebruikt vanuit de nieuwe studio. 

image027

2006 

2 Januari 2006 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Laarbeek, ontvangt Radio Kontakt de hoge onderscheiding 'Ereblijk van de gemeente Laarbeek'. Voor het eerst in de geschiedenis werd het beeldje 'Bolster' samen met de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Burgemeester Gilissen overhandigde het eerste exemplaar aan omroepvoorzitter Ronnie Tijssen in het bijzijn van alle medewerkers van de omroep. Met de onderscheiding dankt de gemeente, de vrijwilligers van de omroep voor hun inzet en het uitdragen van de naam Laarbeek.  

image030

Maart 2006 

Kontakt maakt in samenwerking met E2 audiovisuals uit Uden en de gemeente Laarbeek tv uitzendingen over de gemeenteraadsverkiezing. Vanuit café zaal De Vijfeiken in Mariahout word een verkiezingsdebat opgenomen dat twee keer op TV verschijnt. En op de verkiezingsavond is er een live uitzending vanuit van uit het gemeentehuis in Beek en Donk.

Veel Laarbeekse inwoners waren positief over de uitzendingen. 'Zeer professioneel', 'voor herhaling vatbaar' en 'goed voor de gemeente, waren veelgehoorde reacties. 

image033

2007 

November 2007 

Bijna twee jaar na het ontvangen van  de Laarbeekse ereblijk, valt Radio Kontakt weer in de prijzen. In De Dreef in Aarle-Rixtel worden de winnaars bekend gemaakt van het Laarbeeks compliment vrijwilligerswerk 2007. Nadat diverse organisaties hun prijs in ontvangst hadden genomen, ging er nog een extra prijs naar de omroep. De Laarbeek 10 jaar pluim en een cheque van 300 euro, worden door een groepje medewerkers in ontvangst genomen. 

2008 

Mei 2008 

Op 24 Mei organiseerde Radio Kontakt in zaal de Zwaan in Beek en Donk een vinyl dag, dit ter gelegenheid van het 15 jaar bestaan van de omroep. Er werd alleen vanaf vinyl gedraaid, en de jingles en reclames kwamen van Cart Machines. Het nieuws werd live vanaf locatie gelezen, oud medewerkers vertelden hun verhaal op de zender.

Juni 2008 

Radio Kontakt voorzitter Ronnie Tijssen besluit te stoppen bij de omroep, op de receptie die op 15 juni wordt gehouden in de studio krijgt Ronnie uit handen van wethouder Vereijken van de gemeente Laarbeek de vrijwilligerspenning uitgereikt. Vanaf 1 Juli  neemt Johan Snijders zijn taken waar.

image036

2009 

Voorjaar 2009 

Op 11 Juni gaan de langverwachte uitzendingen via glasvezel van start. Zowel Radio als tekst TV zijn vanaf dan te ontvangen via dit nieuwe netwerk. Voor de luisteraars van UPC veranderd er niets. Ook de ether frequentie 106.8 blijft gehandhaafd.

Ook staat Radio kontakt  twee keer dit jaar in het teken van twee goede doelen. De Roparun en de ‘’Doe een wens actie’’ van Remon Gilsing. Verslaggever Dick Warbout  reisde mee om verslag te doen van deze marathon prestaties. In de studio zijn medewerkers dag en nacht bezig om elk uur van de dag een telefoon verbinding tot stand te brengen met binnen en buitenland. 

2010 

Februari 2010

Tijdens het jaarlijks terugkerende Liedjesfestival in februari 2010, begeeft de locatiezender het tijdens dit live evenement. Voor de omroep is het dan financieel niet mogelijk om zelf een zender aan te schaffen die een kleine 4000 euro kost. Het bestuur van de omroep is daarom zeer content dat PNL het college van B&W oproept om, ondanks de financiële moeilijke tijd, te onderzoeken of het mogelijk is een paar duizend euro ter beschikking te stellen voor de aanschaf van een nieuwe mobiele zender. Enkele  dagen later verrast het CDA de omroep met een cheque van maar liefst 1.500 euro. De motie die werd ingediend krijgt uiteindelijk steun van de hele raad. Enkele maanden later, wordt de nieuwe mobiele zender in gebruik genomen. 

 

© Kontakt 2010

In Groot Brittannië moeten kinderen verplicht anderhalve kilometer hardlopen. Hebben kinderen op Laarbeekse scholen voldoende beweging op, van of naar school?

Bewolkt

5°C

Laarbeek

Bewolkt

Luchtvochtigheid 93%

Wind: 9.66 km/h

  • 21 Mar 2016

    Mistig 9°C 3°C

  • 22 Mar 2016

    PM Showers 11°C 3°C