Bestuur

De lokale omroepinstelling stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten doel, ter uitvoering van de taak van publieke omroep, bedoeld in artikel 13c van de Mediawet, op lokaal niveau voor de gemeente Laarbeek een programma voor algemene omroep te verzorgen en alle activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn. Het programma is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente Laarbeek levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

Door de nieuwe organisatiestructuur van de Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt zal de omroep nog in lengte van jaren haar meerwaarde kunnen tonen voor de Laarbeekse Gemeenschap. Natuurlijk is het daarbij nodig dat de omroep gesteund word door de Gemeente Laarbeek en alle maatschappelijke verenigingen en stichtingen.

Ook het kijk- en luisteronderzoek heeft duidelijk gemaakt, dat we soms een andere weg in moeten slaan. De kijkers en luisteraars geven aan graag TV-uitzendingen te willen. In 2015 wordt er daarom gestart met tv uitzendingen.

De samenwerking met de lokale omroepen in de regio zullen we voortzetten en naar we hopen levert die samenwerking ook de nodige resultaten op voor onze omroep.

Als geen ander beseffen we dat de organisatie Stichting Laarbeekse Omroep Kontakt een bedrijf is van vele vrijwilligers. Vrijwilligers met een tomeloze inzet, mensen die je altijd mag vragen, mensen die wij enorm waarderen.

Fiscaal nummer 85.59.399, Kamer van Koophandel nummer 17067999

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter : Adri Vogels
  • Secretaris: Erwin Ferket
  • Penningmeester: Hans Corsel 
  • Lid: Carlo Habraken
  • Lid: Frans Coppens
  • Lid: Sabina Waals
  • Lid: Erik Kerkhof

Beloningsbeleid:
Eén betaalde medewerker, verder alleen vrijwilligers